BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Ochrana osobních údajů

 1. Podnikající fyzická osoba Ing. Pavel Kolář, se sídlem Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava – Dubina, IČ: 72976683, evidován v živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostrava (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • v případě firmy (podniku) také její název, IČ, DIČ
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Pavlem Kolářem tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  • Poskytovatel služby WEBHOSTING E-SHOP s redakčním systémem WordPress (živéweby.cz), provozované společností Siti Vivi s.r.o., IČO: 08175535 se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha
  • Poskytovatel (prodejce) prostředků první pomoci, hasicích přístrojů, požárních hlásičů a detektorů CO, popř. bezpečnostního značení, AMESA s.r.o., se sídlem Svobody 181/25, 692 01, Mikulov
  • Poskytovatel služby e-learningového školení řidičů referentských vozidel, Autoškola King s.r.o., se sídlem Matúškova 798/7, 149 00, Praha 4 – Háje
  • Dopravce k dodání objednaného zboží, PPL CZ s.r.o., společnost se sídlem na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany
  • Dopravce k dodání objednaného zboží, Česká pošta, s.p., se sídlem na adrese Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Poskytovatel aplikace Smartsupp, provozovaná společností Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno
  • Provozovatel portálu HEUREKA.cz, společnost Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín
  • Poskytovatel aplikace Office Sway k on-line prezentaci školení BOZP a PO, provozovaná společností MICROSOFT s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4 – Michle
  • Účetní Ing. Anna Košťálová, se sídlem firmy na adrese Žižkovská 546/9, 724 00 Ostrava – Nová Bělá

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese kolar@bepo.cz.
 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bozp-consult.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Poskytovatel služby anonymního měření návštěvnosti stránek TOPlist, provozované společností TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00 Praha 8
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.