BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Služby BOZP a PO

Nabízené služby v oblasti BOZP a PO

Bezpečnost práce

Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pro zjištění podrobných informací o poskytovaných činnostech v oblasti BOZP klikněte na tlačítko "Více informací".

Požární ochrana

Nabízíme kompletní portfolio služeb v oblasti požární ochrany (PO). Pro získání podrobností o našich činnostech v oblasti PO klikněte na tlačítko "Více informací".

INTERAKTIVNÍ KRUH základních poskytovaných činností
Přehled základních poskytovaných činností
Odborné poradenství

Nabízíme odborné poradenství a konzultace v oboru BOZP a PO.

Prezenční školení

Realizujeme základní i odborná (profesní) školení v oblasti BOZP a PO.

Dokumentace

Zpracujeme potřebnou dokumentaci BOZP a PO na základě požadavků předpisů BOZP nebo PO a konkrétních podmínek.

Outsourcing

Poskytujeme komplexní služby v oblasti BOZP a PO dodavatelským způsobem, a to zejména pro Ostravu a okolí.

Interní audity

Zajistíme posouzení a prověření systému řízení BOZP a PO v dané firmě.

Šetření úrazů

Provádíme šetření, zjišťování příčin a okolnosti vzniku pracovních úrazů a poskytujeme odbornou spolupráci při sepisování záznamu o úrazu.

0 let
praxe v oboru BOZP
0 +
spokojených klientů
Služby BOZP a PO
0 +
provedených školení v BOZP
min. 0 krát
přítomen na kontrolách OIP

Náš pracovní proces

Sběr potřebných informací, vypracování cenové nabídky a po následném schválení cenové nabídky realizace potřebných, resp. dohodnutých služeb BOZP a PO

1
Směr- šipka
Konzultace

Sběr informací k vypracování cenové nabídky - pomocí webového formuláře, telefonicky, popř. osobní schůzka

Zpracování cenové nabídky

Zpracování cenové nabídky na zabezpečení komplexních služeb BOZP a PO na základě získaných informací

Směr- šipka
2
Realizace služeb BOZP a PO

Vypracování potřebné dokumentace, provedení školení a zajištění pravidelného outsourcingu BOZP a PO

3