BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

On-line školení BOZP a PO

On-line školení BOZP a PO

Realizujeme školení z předpisů BOZP a PO on-line formou po celé ČR za bezkonkurenční cenu. S naší aplikací je to pohodlné, snadné a rychlé.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ukládá všem zaměstnavatelům, aby pro své zaměstnance zajistili školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Naše e-learningové kurzy obsahují jednak teoretický výklad dané problematiky, tak i test k ověření znalostí. Po jeho úspěšném vykonání zaměstnanec získává certifikát (osvědčení) potvrzený garantem kurzu.

Nevíte, co znamená e-learning?

E-learning (vyslovováno ílerning) je moderní způsob výuky za pomoci elektronických prostředků. Lze jej chápat jako elektronické učení a výuku, tedy vzdělávací proces využívající informačních a komunikačních technologií.

Výhody našich e-learningových kurzů

bezkonkurenční cena
vysoký standard kvality výukového materiálu a poskytování stejné úrovně všem studujícím
větší názornost, tzn. využívání obrázků, animací apod.
určeno pro všechny firmy a společnosti po celé ČR, včetně živnostníků
umožňuje výuku v době, kdy to vyhovuje studujícímu bez závislosti na ostatních a na místě výuky
průběžná aktualizace informací, což znamená rychlý přístup k novým znalostem
časová a finanční úspora (odpadá cestování, dopravné, svolávání zaměstnanců apod.)
poskytuje rychlejší a efektivnější výuku (využívá interaktivní způsob výuky)
největší výhodou je zvýšení efektivnosti učení a výuky, neboť se díky němu zvětší množství a kvalita osvojených vědomostí