E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Dokumentace zdolávání požáru – operativní karta

Číslo produktu: Dok_PO-06 Kategorie produktu: , ,

Dokumentace zdolávání požáru (operativní karta) je zpracována ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Kompletní specifikace

Dokumentace zdolávání požáru – operativní karta

Dokumentace zdolávání požáru (operativní karta) je zpracována ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen “operativní plán”) a operativní karta zdolávání požáru (dále jen “operativní karta”), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

 

Dokumentace zdolávání požárů (DZP) se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

 

Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.

 

Operativní kartu tvoří
  • textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,
  • grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

 

Termín dodání dle vzájemné domluvy.
Budou požadovány podklady a informace potřebné pro zpracování této dokumentace.

Další informace

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Novinky