E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Software BOZP: MODUL RKÚ 2015 Upgrade

Číslo produktu: RKU_2015_Upgrade Kategorie produktu: , ,

Software BOZP MODUL RKÚ 2015 upgrade je určený k evidenci dat z prevence rizik BOZP, kontrolní činnosti v BOZP a pracovní úrazovosti; UPGRADE.

3.500 

Skladem

Kompletní specifikace

Upgrade “software BOZP: MODUL RKÚ 2011” na verzi 2015 – evidence dat z prevence rizik, kontrolní činnosti a pracovní úrazovosti ve smyslu § 102, § 104 a § 105 zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 390/2021 Sb. (495/2001 Sb.) a také dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

 

Omezená verze nebo plná verze (dle dříve zakoupené verze).
Databázový MODUL RKÚ 2015 byl vytvořen a je určen pro prostředí Microsoft Access 2010.

 

Důležité:
Upozorňujeme, že se jedná o zcela nový software BOZP (dle NV č. 170/2014 Sb. jsou vyžadovány a byly doplněny do tohoto modulu nové údaje)!
Tzn. dosavadní (současná) data Vám zůstanou zachována ve stávající verzi MODULU RKÚ 2011.

 

Klíčové vlastnosti:
 • jednoduchá instalace (dle instalačního průvodce) a obsluha;
 • zahrnuty 3 základní oblasti ze ZÁKONÍKU PRÁCE  – prevence rizik, pravidelná kontrolní činnost a evidence pracovních úrazů;
 • možnost přizpůsobit vlastním podmínkám katalog OOPP a použitý katalog nebezpečí;
 • přehledná tabulka posouzených rizik včetně zbytkových rizik dle posouzených systémů;
 • seznam poskytovaných OOPP na základě nebezpečí dle jednotlivých profesí;
 • statistické porovnání rizik na vybraných pracovištích formou kontingenčního grafu;
 • tabulkové znázornění rizik v závislosti na ohrožených částí těla;
 • grafické znázornění rizik dle konkrétně zvolené profese;
 • evidenční list OOPP pro příslušnou profesi (pro výdejny);
 • zápisy z kontrolních činností;
 • přehled kontrolní činnosti za určité období;
 • nesplněná opatření z kontrolní činnosti;
 • záznam o úrazu, včetně stanovených opatření po úraze;
 • záznam o úrazu – hlášení změn;
 • kniha úrazů;
 • grafické znázornění zdrojů a příčin úrazů;
 • grafické znázornění počtů úrazů dle profesí a pracovišť;
 • přednastaveny číselníky CZ-ISCO, CZ-NACE, druhu zranění (ESAW) a zraněné části těla (ESAW);
 • možný export sestav, kontigenčních tabulek a grafů do formátu *.pdf;
 • sledování opatření přijatých k zabránění vzniku opakovaní pracovního úrazu, tzn. zda byla opatření splněna;
 • prostřednictvím “Vašeho správce sítě” je možné umístit tabulky na server, čímž může být umožněn přístup do databáze více osobám.

 

Elektronická verze obsahuje: 
 • daný produkt a uživatelský manuál v češtině.

 

Licence:
 • u právnické a fyzické osoby můžete nainstalovat a používat výše uvedený produkt pouze na 1 (jednom) počítači

 

Požadavky na hardware:
 • procesor minimálně 1000 MHz, doporučujeme 1,5 GHz
 • minimálně 1024 MB RAM, doporučujeme 2048 MB RAM
 • minimální rozlišení obrazovky 1024 x 768
 • místo na HDD min. 200 MB volných (při provozu modulu je třeba počítat s tím, že modul bude pracovat s databází, u které se předpokládá, že její rozšiřování bude vyžadovat určitou kapacitní rezervu)

 

Požadavky na software:
 • Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 10 a Windows 11
 • Acrobat Reader 8 a vyšší

 

Pozn.: Microsoft Access 2010 není potřeba, v informačním e-mailu obdržíte www odkaz na stažení volně šířitelné verze (Access Runtime)

Novinky