E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Dokumenty z posouzení rizik

Číslo produktu: Dok_BOZP-03 Kategorie produktu: , ,

Posouzení rizik je realizováno ve smyslu § 102 zákoníku práce. Vyhodnocování rizik provádíme přímo na místě; tzn. výsledkem jsou konkrétní rizika a stanovená opatření.

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Kompletní specifikace

Prevence rizik – dokumenty z posouzení rizik

  • Posouzení rizik je realizováno ve smyslu § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
  • Provádíme přímo na místě, tzn. nevyužíváme žádných předvyplněných databází rizik, které mnohdy nemají žádný smysl a popř. nejdou vůbec uplatnit v daném případě.

 

Posuzování rizik zahrnuje zejména tyto kroky:
  1. určení jednotlivých posuzovaných systémů;
  2. identifikaci (vyhledání) rizik;
  3. zhodnocení rizik bodovou metodou;
  4. stanovení opatření k minimalizaci daného rizika.

 

Co vše obdržíte:
  1. Metodický předpis pro praktické provádění posuzování rizik;
  2. Jednotlivé dokumenty “Posouzení rizik” dle posouzených systémů;
  3. Seznam tzv. zbytkových rizik (taková rizika, která zůstávají i po uskutečnění bezpečnostních opatření a systém je stále nebezpečný);
  4. Prezenční listinu (záznam) pro seznámení zaměstnanců s dokumenty z prevence rizik.

 

Termín dodání na základě vzájemné domluvy.
Budou požadovány informace a podklady pro provedení prevence rizik.

Další informace

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Novinky