E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Outsourcing BOZP a PO

Číslo produktu: Outsourcing_BOZP Kategorie produktu: ,

Zajištění služeb BOZP a PO dodavatelským způsobem jednou ročně. Outsourcing BOZP a PO je prováděn prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti BOZP a v požární ochraně (PO), jak požadují právní předpisy k zajištění BOZP a PO v organizacích.

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Kompletní specifikace

Roční outsourcing BOZP a PO

  • zajištění služeb BOZP a PO dodavatelským způsobem jednou ročně (možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou);
  • uvedená cena je za 12 měsíců (1 rok) outsourcingu;
  • outsourcing BOZP a PO je prováděn prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti BOZP a v požární ochraně (PO), jak požadují právní předpisy k zajištění BOZP a PO v organizacích.

 

Roční outsourcing BOZP a PO zahrnuje:
  • provedení roční prověrky BOZP jednou ročně ve smyslu § 108, odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a vypracování zprávy z prověrek BOZP;
  • udržování a neustálé zlepšování zavedeného systému řízení BOZP, např. formou pravidelného vyhledávání rizik;
  • aktualizaci veškeré “námi” zpracované dokumentace BOZP z pohledu změn v legislativě;
  • poradenství při otázkách související s oblastí BOZP (např. zavádění nové technologie, vybavení zaměstnanců OOPP apod.);
  • provedení roční kontroly PO, včetně vypracování zápisu z této kontroly;
  • aktualizaci veškeré “námi” zpracované dokumentace PO z pohledu změn v legislativě;
  • odbornou spolupráci a poradenství při otázkách související s oblastí PO.

 

Na dalších podrobnostech se dohodneme při osobním setkání.
Pokud budete požadovat častější návštěvy, kontroly popř. zahrnout do smlouvy další služby v oblasti BOZP nebo PO (např. pravidelná a odborná školení BOZP a PO, šetření pracovních úrazů), bude konečná cena stanovena na základě vzájemné domluvy.

Další informace

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Novinky