E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Požární evakuační plán

Číslo produktu: Dok_PO-05 Kategorie produktu: , ,

Požární evakuační plán (PEP) je zpracován ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. a upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených požárem.

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Kompletní specifikace

Požární evakuační plán (PEP)

Požární evakuační plán je zpracován ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

 

Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

 

Požární evakuační plán obsahuje:
  • určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
  • určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
  • určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
  • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
  • určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
  • grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

 

Termín dodání dle vzájemné domluvy.
Budou požadovány podklady a informace potřebné pro zpracování této dokumentace.

Další informace

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Novinky