E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Požární řád

Číslo produktu: Dok_PO-02 Kategorie produktu: , ,

Požární řád je zpracován ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Kompletní specifikace

Požární řád

Požární řád je zpracován ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. Upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

 
Požární řád obsahuje

  • stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,
  • požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření,
  • nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,
  • stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,
  • vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti,
  • stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,
  • jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

 
Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
 
Termín dodání dle vzájemné domluvy.
Budou požadovány podklady a informace potřebné pro zpracování této dokumentace.

Další informace

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Novinky