E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Číslo produktu: Dok_PO-03 Kategorie produktu: , ,

Organizační směrnice k zabezpečení požární ochrany (PO) je zpracována ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Kompletní specifikace

Organizační směrnice k zabezpečení požární ochrany (PO)

Tato směrnice je zpracována ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění.

 

Směrnice k zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například:
  • příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
  • stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou, opravami technických a technologických zařízení a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,
  • vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,
  • určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,
  • stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak,
  • zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
  • určení ohlašoven požárů,
  • doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.

 
Termín dodání dle vzájemné domluvy.
Budou požadovány podklady a informace potřebné pro zpracování této dokumentace.

Další informace

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Novinky