E-SHOP BOZP: vybraný produkt

Základní školení PO zaměstnanci

Číslo produktu: skoleni_PO Kategorie produktu: , ,

Základní školení PO pro zaměstnance je realizováno dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Uvedená cena

za 1 zaměstnance

130 250 

Kompletní specifikace

Základní školení PO pro zaměstnance

 • Základní školení PO je realizováno dle požadavků vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.
 • Ke školení využíváme prezenční techniku (notebook a projektor).
 • Doba trvání školení je 2 vyučovací hodiny (max. 1,5 hod.).
 • Je určeno pouze pro firmy a společnosti s místem sídla resp. provozovny Ostrava a blízké okolí (do 30 km od sídla dodavatele).
 • Uvedená cena je za 1 osobu.

 

Tematický obsah školení z předpisů PO:
 • Přenosné hasicí přístroje (sněhové, práškové, vodní, pěnové)
 • Třídy požárů podle druhu hořlavé látky
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Požární kniha
 • Požární řády
 • Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků PO
 • Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení
 • Umístění hasicích přístrojů
 • Ukládání hořlavých kapalin
 • Pomoc při zdolávání požáru
 • Elektrická požární signalizace
 • Únikové cesty
 • Přestupky na úseku požární ochrany
 • Druhy dokumentace PO
 • Zásady PO při manipulaci, ukládání a skladování tlakových láhví s plyny
 • Používání elektrických, plynových a jiných spotřebičů
 • Objekty se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím
 • Základní povinnosti fyzických osob
 • Druhy jednotek požární ochrany
 • Zásobování požární vodou
 • Test k ověření znalostí

 

Četnost (lhůta) školení PO:
 • Četnost školení je jednou za 2 roky (anebo v závislosti na změnách v legislativě).

 

A co vše obdržíte:
 • Kompletní prezenční listiny s výsledkem ověření znalostí
 • Osnovu školení s výčtem všech proškolených předpisů PO, které jsou vyžadovány při kontrolách ze strany kontrolních orgánů
 • Testy jednotlivých zaměstnanců s výsledkem ověření znalostí a počtem chyb

Další informace

Naše cena

Požádat o cenovou nabídku

Uvedená cena

za 1 zaměstnance

Mohlo by se Vám líbit…

Novinky