BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Čím se zabývá hygiena práce?

Čím se zabývá hygiena práce?

Co to je hygiena práce?

Hygiena práce je oblast, která se zabývá zabezpečením zdraví a bezpečnosti zaměstnanců v pracovním prostředí. Jejím hlavním cílem je minimalizovat rizikové faktory pracovního prostředí, která mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců.

A co konkrétně řeší hygiena práce?

V rámci hygieny práce se řeší různé aspekty pracovního prostředí, jako jsou zejména fyzikální faktory (hluk, vibrace), prach, nepříznivé mikroklimatické podmínky (například zátěž teplem, zátěž chladem, vlhko), chemické látky, biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), pracovní poloha, fyzická zátěž, zraková zátěž a také psychická zátěž. Organizace musí minimalizovat tyto rizikové faktory pracovních podmínek pomocí opatření, jako jsou například technická opatření, pravidelná školení zaměstnanců, pravidelná kontrola pracovního prostředí, ergonomické úpravy pracovišť a poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům.

V rámci hygieny práce se také řeší prevence před vznikem pracovních úrazů a onemocnění spojených s pracovním prostředím. Cílem každé firmy nebo organizace je chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců tím, že zavede preventivní postupy, bude se soustavně zabývat monitoringem pracovního prostředí a zajistí pravidelné pracovnělékařské prohlídky pro kmenové zaměstnance.

Proč je důležité zajištění hygieny práce?

Zajištění hygieny práce je důležité nejen z hlediska zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, ale také z hlediska výkonu práce. Zaměstnanci, kteří pracují v bezpečném a zdraví neohrožujícím prostředí, jsou produktivnější a méně náchylní k absenci z práce kvůli nemoci či úrazu.

Další Příspěvky