BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP

Blog o BOZP PO - přehled příspěvků

Bez BOZP prostě podnikat nelze!
BEZPEČNOST PRÁCE

Proč nelze bez BOZP podnikat?

BOZP není jen administrativní záležitost, ale je klíčovým prvkem úspěšného a udržitelného podnikání. Zajištění BOZP ve firmách je zákonem stanovená povinnost.

Zabezpečení BOZP a PO ve firmě
BEZPEČNOST PRÁCE

Jak zabezpečit BOZP a PO ve Vaší firmě?

Získejte cenné rady a tipy, jak zabezpečit BOZP a PO ve vaší firmě. Zajistěte ochranu zaměstnanců a majetku díky osvědčeným postupům a opatřením.

Vstupní školení BOZP
BEZPEČNOST PRÁCE

Proč je důležité vstupní školení BOZP?

Vstupní školení BOZP je základní školení, které musí absolvovat všichni nově přijatí zaměstnanci v souladu s legislativou týkající se BOZP.

Čím se zabývá hygiena práce?
BEZPEČNOST PRÁCE

Čím se zabývá hygiena práce?

Hygiena práce je obor, který se zabývá hodnocením vlivu rizikových faktorů pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců.

Co je dokumentace BOZP?
BEZPEČNOST PRÁCE

Klíč k bezpečnosti: Co je dokumentace BOZP?

Dokumentace BOZP je soubor písemných dokumentů, které popisují postupy a opatření k minimalizaci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců.