BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Požární ochrana - hasicí přístroje

Jak vybrat vhodný hasicí přístroj?

Hasicí přístroj je zařízení, které slouží k rychlému uhašení začínajícího požáru. Patří mezi tzv. věcné prostředky požární ochrany. Obsahuje určitý druh hasiva a je vybaven zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje rozdělujeme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, určuje minimální výkon hasicích přístrojů nutných k ochraně objektů před požárem. Pokud si pořídíte výkonnější přístroj nebo větší množství hasiva, než ukládá právní předpis, získáte vyšší bezpečnost. Při výběru hasicích přístrojů je také nutné přihlížet k třídám požárů.

trida pozaru aTřída požáru A:

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod.
trida pozaru bTřída požáru B:

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu; jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.
trida pozaru cTřída požáru C:

Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík.
trida pozaru dTřída požáru D:

Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík.
trida pozaru fTřída požáru F:

Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

Hasicí přístroj do rodinného domu

Rodinné domy musí být dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. vybaveny alespoň jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34A.

Pro laickou představu číslo 34 znamená, že hasicí přístroj dokázal během zkoušek ve zkušebně uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Čím je toto číslo větší, tím je hasicí přístroj účinnější – uhasí větší hranici. Třída požáru A znamená, že se jedná o pevné látky jako je dřevo, textil, papír či plasty.

Nejžádanější hasicí přístroj pro rodinné domy je práškový přístroj s náplní 6 kg typ P6Th o hasicích schopnostech 34A, 233B, C.

Pro představu, hasicí schopnost 233B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 233 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti, což je o řád více než je požadováno vyhláškou.

Další variantou je kombinace rozmístění několika hasicích přístrojů méně výkonných, u nichž součet hasicí schopnosti dosáhne alespoň 34A.

Hasicí přístroj do garáže

Stavby garáží musí být vybaveny hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 183B.

B znamená třídu požárů hořlavých kapalin; např. benzín, alkohol, olej, barvy či asfalt.

Zde stačí pořídit si běžný hasicí přístroj typ P6Te o hasicích schopnostech 21A, 183B, C anebo stejný jako do domu P6Th.

Druhá varianta je pořízení pěnového přístroje VP9 TNC s náplní 9 litrů hasicí směsi v nerezové nádobě o hasicí schopnosti 13A, 183B. Zde je vyvážena vyšší pořizovací cena snadnějším úklidem následků požáru.

Hasicí přístroje v bytovém domě

V bytě hasicí přístroj mít nemusíte, ale v bytovém domě schváleném po 1. červenci 2008 musí být instalovány na chodbách, ve sklepě, u hlavní rozvodné skříně, ve strojovně výtahu a v garážích.

Hlavní domovní rozvaděč musí být vybaven práškovým hasicím přístrojem o schopnosti 21A, např. P6Te.

Ve strojovně výtahů je předepsán přístroj CO2 se schopností 55B např. S5H nebo S5B (CO2 nepoškodí drahé elektrické zařízení).

Na chodbách se nejčastěji instalují hasicí přístroje:

– na vodní bázi o hasicí schopnosti 13A typ V9Ti,

– pěnové VP9 TNC,

– nebo varianta práškový hasicí přístroj 21A, tomu vyhovuje P6Te.

Do garáží je povinný typ pěnový nebo práškový třídy 183B P6Te, a to jeden na prvních 10 stání a pak další na každých 20 parkovacích míst.

Sklepní prostory

Nejvhodnějším hasicím přístrojem pro sklepní prostory je práškový přístroj s náplní 6 kg P6Te nebo P6Th.

Hasící přístroj do dílny

Autodílna, domácí dílna – v těchto prostorách je nejvhodnější použít práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg P6Te nebo P6Th. Tyto hasicí přístroje uhasí jak zařízení pod elektrickým proudem, tak hořlavé kapaliny (benzín, ředidla a barvy).

Hasicí přístroj do auta

Přesto, že zatím není povinnost mít ve výbavě osobního auta hasicí přístroj, je vhodné vzhledem k častým požárům, si hasicí přístroj opatřit a mít možnost začínající požár v zárodku uhasit. Nejvhodnějším druhem je práškový hasicí přístroj s náplní 1 kg nebo 2 kg; např. PR1ePR2e (je vhodnější mít k dispozici, při řešení stresové situace požáru, raději větší množství hasiva). Používá se pro hašení pevných, kapalných i plynných hořlavých látek. Jejich hlavní předností je mrazuvzdornost.

Další levnější variantou jsou tzv. hasicí spreje, které mají některé nevýhody. Spreje nepatří do kategorie hasicích přístrojů a nemají tudíž srovnatelně definované hasební účinky. Spreje nebývají mrazuvzdorné, mají menší množství hasiva a též nižší hasební schopnost.

Další příspěvky