BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
BOZP a osobní ochrana zaměstnanců (OOPP)

K čemu jsou určené OOPP?

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou prostředky osobní ochrany schválené příslušnou autorizovanou zkušebnou a určené k tomu, aby se zaměstnanci jejich používáním chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytovaná zaměstnanci v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

Tzn. laicky řečeno jsou osobní ochranné pracovní prostředky speciálními prostředky, které jsou navrženy a používány k ochraně zaměstnanců před různými riziky a nebezpečími spojenými s jejich prací. Tyto prostředky jsou určeny pro ochranu těla, obličeje, sluchu, zraku, dýchacích cest a dalších částí těla vystaveným škodlivým faktorům v pracovním prostředí.

Mezi OOPP patří především:

  1. Ochranné brýle, které chrání zrak před prachem, třískami a nebezpečnými látkami.
  2. Ochranné rukavice, které chrání ruce před řeznými nástroji, chemikáliemi a jinými nebezpečnými látkami.
  3. Ochranná obuv, která chrání nohy před pádem předmětů a jiných nebezpečných faktorů, jako jsou například uklouznutí, propíchnutí.
  4. Ochranné přilby, které chrání hlavu zejména před nebezpečím naražení.
  5. Ochranné masky a respirátory, které chrání dýchací cesty před škodlivými látkami, jako jsou například prach, plyny.
  6. Ochranné oděvy, které chrání tělo před nebezpečnými faktory a látkami, jako jsou například odřeniny, kontakt s kyselinou, zátěž teplem nebo chladem.

Správné používání OOPP je velmi důležité pro ochranu zaměstnanců před nebezpečím v pracovním prostředí. Proto by měli být pracovníci pečlivě školeni na to, jak je správně používat a jaká jsou doporučení výrobce pro správné skladování, údržbu a výměnu.

Další příspěvky