BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Pracovní úraz - zajištění první pomoci

Co je pracovní úraz?

Co je považováno za pracovní úraz?

Pracovním úrazem je podle zákoníku práce poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Tzn. zjednodušeně řečeno pracovní úrazy jsou úrazy, které se staly v souvislosti s výkonem práce. Mohou se vyskytnout na jakémkoli místě a mohou mít různé formy, jako jsou například:

  1. Úrazy při práci s nástroji a stroji: Mohou se stát v důsledku špatného používání nebo údržby nástrojů a strojů, například řezných, točivých nebo drtivých strojů.
  2. Úrazy v důsledku pádu osob: Mohou se stát při práci ve výškách, při používání žebříků, na kluzkých podlahách nebo při práci na střechách.
  3. Úrazy v důsledku manipulace s těžkými břemeny: Mohou se stát při nakládání a vykládání těžkých břemen, jako jsou například bedny, palety nebo kovové trubky.
  4. Úrazy způsobené nebezpečnými látkami: Mohou se stát při práci s chemikáliemi, toxickými plyny, které mohou způsobit otravy a jiné zdravotní problémy.
  5. Úrazy způsobené elektrickým proudem: Mohou se stát v důsledku špatného zapojení elektrického zařízení nebo v důsledku poškození elektrických kabelů.

Závěr

Je důležité, aby zaměstnavatel měl zavedený systém řízení v oblasti BOZP, který pomáhá minimalizovat rizika vzniku pracovních úrazů. Tento systém zahrnuje posouzení rizik na pracovišti, identifikaci nebezpečných situací a materiálů, používání osobních ochranných pracovních prostředků, poskytování adekvátního výcviku a školení pro zaměstnance, vytváření bezpečných pracovních postupů a sledování jejich dodržování a další. Pokud se jedná o pracovní úraz, je důležité poskytnout pracovníkům rychlou lékařskou pomoc a včasnou „návratovou“ rehabilitaci, aby se minimalizovalo zdravotní a finanční riziko pro zaměstnance a také zaměstnavatele.

Další příspěvky