BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Software BOZP Modul Úrazy - proč ho používat?

Proč používat náš software BOZP Modul Úrazy?

Existuje mnoho důvodů, proč byste měli používat náš software BOZP Modul Úrazy pro evidenci pracovních úrazů na vašem pracovišti.

7 důvodů proč používat software BOZP Modul Úrazy:

  1. Snížení rizika: S použitím software BOZP Modul Úrazy můžete snížit riziko vzniku pracovních úrazů nebo nehod na vašem pracovišti. Software vám umožní sledovat a analyzovat data o pracovních úrazech, což vám pomůže identifikovat rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a přijmout kroky k jejich minimalizaci.
  2. Správa a evidence pracovních úrazů: Software BOZP Modul Úrazy vám umožní spravovat a evidovat veškeré úrazy případně nehody na vašem pracovišti. To vám umožní vytvořit přesné a podrobné statistiky, které můžete použít k analýze zdrojů a příčin pracovních úrazů a následně při samotném posouzení rizik.
  3. Snižování nákladů: Díky lepšímu řízení systému BOZP a prevenci před vznikem pracovního úrazu můžete snížit náklady spojené s náhradami za pracovní úrazy, lékařskou péči a před dalšími náklady spojenými s úrazy.
  4. Sledování výkonnosti: Software BOZP Modul Úrazy vám umožní sledovat výkonnost vašeho pracoviště v oblasti BOZP a určit, zda jsou vaše preventivní opatření efektivní a účinná.
  5. Splnění právních požadavků: V ČR jsou zaměstnavatelé povinni evidovat všechny pracovní úrazy na pracovišti do knihy úrazů a u úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny je nutné zasílat záznamy o úrazech na příslušné instituce. Použití software BOZP Modul Úrazy vám umožní snadno splnit tyto právní požadavky.
  6. Přizpůsobení software konkrétním požadavkům: Možnost přizpůsobení software BOZP konkrétním požadavkům a podmínkám dané firmy nebo organizace.
  7. Možnost sítové verze: Je umožněn řízený přístup více osobám v síti (běžný uživatel a administrátor).

Závěrem lze říci, že používání software BOZP Modul Úrazy je výhodný pro každého zaměstnavatele, který dbá na bezpečnost a ochranu zdraví u svých zaměstnanců. Software umožní snížení rizika pracovních úrazů a následných nákladů spojených s nimi, včetně splnění právních požadavků a sledování výkonnosti v oblasti BOZP. Díky možnostem přizpůsobení a síťové verzi je software vhodný pro firmy a organizace různých velikostí a potřeb.

Další příspěvky