BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Školení BOZP u zaměstnanců a jeho důležitost

Proč provádět školení BOZP u zaměstnanců?

Provádět školení BOZP u zaměstnanců je jedna ze základních povinností pro zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce. Slouží jako výchovné a jedno z preventivních opatření, které má za cíl minimalizovat riziko vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Kdy je zaměstnavatel povinen zajistit školení BOZP?

Zaměstnavatel musí zajistit zaměstnancům školení BOZP před nástupem do zaměstnání a pravidelně opakovat toto školení během pracovního poměru.

Kdo musí mít školení BOZP?

Všichni zaměstnanci musí absolvovat školení z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, ať už se jedná o jakýkoliv pracovněprávní vztah.

A proč je školení BOZP u zaměstnanců tak důležité:

  1. Zlepšení bezpečnosti pracovního procesu: Školení BOZP umožňuje zaměstnancům pochopit rizika spojená s pracovními činnostmi a jak je minimalizovat. To může vést k menšímu počtu pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací.
  2. Dodržování právních předpisů k zajištění BOZP: Školení v BOZP umožňuje zaměstnancům pochopit a dodržovat právní předpisy vztahující se k BOZP, což může omezit porušování bezpečnostních předpisů a vyvarovat se vyšším finančním sankcím ze strany kontrolních orgánů.
  3. Zvýšení efektivity práce: Zaměstnanci, kteří jsou pravidelně školeni v BOZP, jsou schopni lépe pochopit svá pracovní rizika a tím zlepšit svou práci. Bezpečnost a ochrana zdraví může vést k vyšší produktivitě práce a menším ztrátám pracovního času.
  4. Zlepšení image společnosti: Zaměstnavatelé, kteří se starají o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, mohou zlepšit svou image a tím získat lepší pověst v očích veřejnosti a potenciálních zákazníků.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že školení BOZP je klíčem pro minimalizaci rizik spojených s prací a ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Další příspěvky