BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Služby BOZP a PO

Jaké jsou trendy v oblasti BOZP?

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je oblast, která se zabývá prevencí před vznikem pracovních úrazů a ochranou zdraví zaměstnanců při práci.

V posledních letech se v oblasti BOZP objevuje několik trendů:

Zvyšující se důraz na prevenci a bezpečnost: Zaměstnavatelé se stále více zaměřují na prevenci před vznikem pracovních úrazů a na ochranu zdraví zaměstnanců. To zahrnuje vytváření bezpečných pracovních prostředí a školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Digitalizace BOZP: Technologie se stávají součástí BOZP. Digitalizace procesů v BOZP a řízení rizik může pomoci snížit riziko pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Nové technologie pro BOZP: Nové technologie jako například virtuální a rozšířená realita se stále stávají populárními nástroji pro školení a prevenci před pracovními úrazy.

Změny v legislativě: Změny v zákonech a předpisech, které se týkají BOZP, mohou mít dopad na to, jak zaměstnavatelé a zaměstnanci vnímají bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zvyšující se role psychosociálního BOZP: Kromě fyzických rizik se stále více věnuje pozornosti i psychosociálním rizikům, jako jsou stres, vyhoření, mobbing, diskriminace apod.

Nacházení nových řešení pro nová rizika: Společnosti se snaží najít nové řešení pro nová rizika, jako jsou například práce na dálku nebo robotizace práce.

Změny v BOZP v souvislosti s pandemií: V souvislosti s pandemií COVID-19 se BOZP soustředí na nová bezpečnostní opatření a prevenci nákazy v pracovním prostředí.

Celkově lze říci, že BOZP se stává stále důležitější oblastí, která pomáhá chránit zaměstnance a zvyšovat efektivitu práce. Trendy v BOZP se snaží sledovat nová rizika a najít nové způsoby, jak chránit zaměstnance a zlepšit jejich pracovní podmínky.

Další příspěvky