BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP - vybraný příspěvek
Blog o BOZP PO - vybraný příspěvek
Riziko v BOZP

Co je reziduální riziko v BOZP?

Reziduální neboli zbytkové riziko v oboru BOZP je riziko, které zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření a posuzovaný systém je stále nebezpečný.

Posuzovaný systém – např. pracoviště, zařízení, stroj, materiál, část pracoviště.

Bezpečnostní opatření jsou prostředky odstraňující riziko nebo snižující (minimalizující) riziko.

Riziko – vyjádření míry ohrožení, stupně ohrožení; definuje se jako kombinace (součin) pravděpodobnosti nežádoucí události a rozsahu, závažnosti možného zranění, nebo poškození zdraví / R (riziko) = P (pravděpodobnost) x D (důsledek) /.

Další příspěvky