BEPO Ostrava - Váš odborný poradce v BOZP a PO
Sídlo firmy

Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava - Dubina

Telefon

+420 604 894 334

E-mail

info@bepo.cz

Blog o BOZP

Blog o BOZP PO - přehled příspěvků

Služby BOZP a PO
BEZPEČNOST PRÁCE

Jaké jsou trendy v oblasti BOZP?

BOZP je oblast, která se zabývá prevencí před vznikem pracovních úrazů a ochranou zdraví zaměstnanců při práci.

Hodnocení rizik v BOZP
BEZPEČNOST PRÁCE

Jak hodnotit rizika v BOZP?

Posouzení rizik, které zahrnuje především identifikaci a hodnocení rizik v BOZP, je nejdůležitějším krokem…

Požární ochrana, hasicí přístroj
POŽÁRNÍ OCHRANA

Co obnáší požární ochrana?

Požární ochrana je soubor opatření, která mají chránit osoby, majetek a životní prostředí před nebezpečím vzniku požáru…

BOZP a osobní ochrana zaměstnanců (OOPP)
BEZPEČNOST PRÁCE

K čemu jsou určené OOPP?

Zkratka OOPP znamená osobní ochranné pracovní prostředky. OOPP jsou určené…

Pracovní úraz - zajištění první pomoci
BEZPEČNOST PRÁCE

Co je pracovní úraz?

Pracovní úraz je podle zákoníku práce jakékoliv poškození zdraví nebo smrt zaměstnance,…